V četrtek, 4. 11. 2021, sta se mladi parlamentarki naše šole, devetošolka Neža Ravnak in osmošolka Asja Bukovnik, udeležili regijskega posveta v Velenju, ki ga je organiziral ZPMS, na temo participacije otrok pri oblikovanju predlogov Bele knjige ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije. Na posvetu je sodelovalo 23 mladih iz Posavske, Zasavske in Savinjske regije.

Na posvetovanju so mladi razpravljali o tem, kako sedaj poteka in kako bi po njihovem mnenje morala potekati participacija otrok v šoli, pri zdravniku, v lokalni skupnosti ter na sodišču. Za vsako področje so mladi parlamentarci izbrali tri ključne predloge, ki bodo upoštevani v pripravi Bele knjige.

Naša udeleženka Asja Bukovnik iz 8. a-razreda je po koncu posveta dejala: »Na regijski razpravi sem zelo uživala, saj smo s skupnimi predlogi prišli do zaključnih idej, s katerimi bi lahko izboljšali kvaliteto življenj mladih. Dogodek je bil drugačen, kot bi si ga zamislili, bil je zanimivejši, prav tako poučen, vendar na zabaven način.«

Barbara Cotič Papotnik, mentorica otroškega parlamenta