Naše devetošolce čaka v tem šolskem letu pomembna odločitev. Proti koncu 9. razreda se bodo namreč vpisali v srednjo šolo. Večina učencev si bo pri tem izbrala tudi poklic, ki ga bodo opravljali v odraslem življenju. Da pa bi bila ta izbira in odločitev lažja, je v ponedeljek 18. 10. 2021 za njih potekal tehnični dan. Šolska svetovala delavka, Urška Poljanšek je zato devetošolce seznanila z vpisnim postopkom in z vsemi pomembni informacijami, ki se tičejo vpisa v srednjo šolo. Učenci so reševali poklicni vprašalnik, seznanili so se s spletno aplikacijo Kam in kako, ogledali pa so si tudi predstavitve filmčke, ki so jih pripravile srednje šole Šolskega centra Celje. Preživeli so zanimivo dopoldne v računalniški učilnici, kjer so preko spletnega brskanja odkrivali tudi predmetnike srednjih šol. V mesecu februarju sledijo informativni dnevi, upamo, da si bodo naši učenci lahko ogledali srednje šole tudi v živo.

V nadaljevanju dopoldneva so učenci nadaljevali s pripravami na nacionalne preizkuse iz tehnike in tehnologije, ki jih bodo devetošolci pisali v mesecu maju. V ponedeljek smo ponovili del učne snovi in v skupinah reševali izpitne pole prejšnjih let. Učenci so si pomagali s svojim zapiski in iskanjem po spletu, saj smo uporabili mobilno računalniško učilnico. Vsa gradiva, rešitve in izpitne pole prejšnjih let imajo učenci naložene v spletni učilnici Teams.

Urška Poljanšek, pedagoginja

Anja Knez, prof. TIT