Joj, pa ne spet učni list z vprašanji za ponavljanje in utrjevanje snovi! S pomočjo računalnikov pa z veseljem!

Tokrat smo se četrtošolci odgovarjanja lotili na malo drugačen način. Izkoristili smo prenosne računalnike na šoli – mobilno računalniško učilnico – in se v skupinah preizkusili v kvizu Kahoot.

Špela Berzelak,

razredničarka