Odrasli imamo pogosto občutek, da otroci preživijo preveč časa pred računalniki, tablicami, telefoni … Ali lahko v današnjem času to preprečimo?

Kot učiteljica računalništva si želim le, da bi učenci znali vso tehnologijo pravilno in smiselno uporabljati. V mesecu septembru smo na šoli organizirali dneve dejavnosti, kjer so učenci utrdili in pridobili nova računalniška znanja. Učitelji smo jih pokazali uporabne aplikacije, ki jim bodo pri šolanju koristile.

Naslednje teme so bile prilagojene starostni in razvojni stopnji učencev:

 • osnove računalništva (strojna oprema in periferne naprave),
 • e-pošta,
 • Teams in videokonference,
 • UčimSe.com in spletni učbeniki,
 • Quizzes pri pouku geografije ter zgodovine,
 • Interaktivne vaje in pouk tehnike in tehnologije,
 • pouk matematike preko videokonference,
 • spletni slovar PONS in uporabne aplikacije pri pouku angleščine,
 • uporaba programa Slikar pri pouku likovne umetnosti,
 • portal Franček in aplikacije pri pouku slovenskega jezika,
 • oblikovanje besedila s programom Word,
 • aplikacija Strava pri pouku športa.

Z aktivnostmi na področju računalništva bomo nadaljevali še vso leto, učenci od 4. do 9. razreda pa lahko vsak teden obiskujejo računalniški krožek.

Anja Knez