V letošnjem šolskem letu se je naša šola priključila projektu »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«, v okviru katerega bomo izvajali aktivnost »Gremo peš! S kokoško Rozi!«.

S projektom, ki poteka pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo RS, želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok ter njihovih bližnjih in k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Otroke želimo spodbuditi, da v šolo prihajajo na trajnosten način (tj. peš, s kolesom, skirojem, z rolerji …). Če je razdalja prevelika, pa z avtobusom oziroma s skupinskim prevozom več oseb z enim avtomobilom. Med naštetimi želimo spodbujati predvsem hojo. Tak način prihajanja v šolo omogoča, da je pot v šolo okolju prijazna, varna in zdrava.

Aktivnost »Gremo peš! S kokoško Rozi!« bomo na naši šoli izvajali v Tednu otroka od 5. do 9. oktobra 2020.

V projekt so vključeni vsi učenci od 1. do 5. razreda.

V tednu pred aktivnostjo bomo z reševanjem ankete spoznavali potovalne navade učencev. Učenci bodo pred začetkom izvajanja aktivnosti prejeli Moj dnevnik aktivnosti, kjer so zbrane krajše naloge, ki spodbujajo razmišljanje o trajnostni mobilnosti. Reševali ga bodo med in po aktivnosti.

Skupaj z učitelji in ob podpori staršev se bomo trudili vsak dan v šolo prihajati na trajnostni način, ravno tako iz šole domov ter se na tak način gibali tudi v popoldanskem času.

Učenci, ki bodo v šolo prihajali na trajnostni način, bodo prejeli igralne karte s kokoško Rozi z različnimi ilustracijami glede na njihovo aktivnost – kokoška Rozi, ki hodi peš in žvižga (peš v šolo); kokoška Rozi na kolesu, na skiroju, na avtobusu, v skupini z avtomobilom; kokoška Rozi z nahrbtnikom (popoldansko pešačenje doma vsaj 2 km); za posebne zasluge pa kokoška Rozi s krono. Igralno karto zlato jajce dobijo učenci nekega razreda v primeru, če v enem dnevu pridejo v šolo peš vsi učenci nekega razreda.

Igralne karte bodo po aktivnosti uporabili v različnih igrah, prilagojenih glede na starostno stopnjo.

Vsak oddelek bo na razrednem plakatu spremljal svoj napredek prihodov v šolo, velik šolski transparent pa bo obešen tudi na vidnem mestu v šoli, kjer bodo vsem na ogled prihodi v šolo na različne trajnostne načine.

Namen učnih ur, aktivnosti in dejavnosti, ki bodo v okviru projekta potekale na naši šoli, je, da učenci razmišljajo in se izobražujejo o trajnostni mobilnosti, da pridobljeno znanje ponotranijo in mu sledijo tudi po izvedenih dejavnostih.

Cilj, ki smo si ga zadali v projektu trajnostne mobilnosti po vsej Sloveniji, je povečanje prihodov v šolo na trajnostni način za vsaj 7 % glede na izhodiščno vrednost.

Vabljeni, da se nam pridružite in nas pri tem podprete.

Gremo peš!

Andreja Plut,

koordinatorica