»Največji pogum je biti tisto, kar si: nepopoln, neidealen, preprost in samosvoj.«

Spoštovani starši in skrbniki!

Prvi teden novega šolskega leta je uspešno za nami. Vsi skupaj smo lahko zelo ponosni na naše otroke, saj smo s pozitivnim odnosom, polni energije in veselja zakorakali v nove šolske dogodivščine. Ker je kar nekaj posebnosti v njih, vas o teh obveščam v nadaljevanju.

ŠE VEDNO VELJA, DA JE NA PRVEM MESTU ZDRAVJE, ZATO V ŠOLO PRIHAJAMO LE ZDRAVI ZAPOSLENI IN OTROCI.

Včeraj, v petek, 4. 9. 2020, smo prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Inšpektorata za šolstvo, v kateri je zapisano naslednje stališče (citirano):

»Kot izhaja iz priporočila, v šolah nošenje mask ni obvezno, se pa priporoča v skupnih šolskih prostorih. To priporočilo velja do 6. 9. 2020, glede na trenutno situacijo pa lahko predvidevamo, da bo priporočilo ostalo v veljavi tudi nadalje. Šole ste pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela dolžne v maksimalni možni meri upoštevati priporočila NIJZ, nimate pa pristojnosti, zakonskih pooblastil sankcioniranja učencev oziroma staršev v zvezi z neizvajanjem priporočil /…/ «

Priporočila so za šole zavezujoča. Naša šola bo tudi nadalje, v največji možni meri, tako kot do sedaj, upoštevala priporočila NIJZ. Vsekakor se na šoli v maksimalni možni meri držimo priporočil, na katere imamo objektivni vpliv (higiena v šoli, čim manj združevanja skupin …). V trenutni situaciji priporočamo, da vsi otroci vstopajo v šolo v zaščitnih maskah in se tudi izven razreda, po hodnikih, gibljejo v njih. Bodite prepričani, da nihče od učiteljev, otrok ali vas ne bo silil v to. Verjamem, da razumete nastalo situacijo ter da bomo mirno in sodelujoče izpeljali tudi to življenjsko etapo.

SOGLASJA STARŠEV OZ. SKRBNIKOV

V naslednjih dneh vam bodo otroci domov prinesli v izpolnitev SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV. To je štiristranski dokument, kjer gre za vašo privolitev, ki se nanaša predvsem na to, da smemo javno objavljati otrokove fotografije, rezultate, literarna in likovna dela ter drugo. Upam, da boste odgovorili pozitivno, saj si želimo, da bi bilo naše delo tudi v prihodnje čim bolj povezovalno. Poleg teh soglasij bodo nekateri učenci prinesli domov konkretnejša SOGLASJA V ZVEZI Z UČNO POMOČJO. Učna pomoč jim bo olajšala delo pri rednem pouku.

ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZI

Na šolskem avtobusu je uporaba zaščitne maske oz. druge zaščite zakonsko obvezna. Če šoferja ustavi kontrola, je lahko denarno kaznovan. Zato poskrbite, da bodo otroci od doma na avtobus odhajali z zaščitno masko v torbi.

SPODBUJANJE SAMOSTOJNOSTI OTROK

Spodbujajmo prihajanje otrok v šolo peš ali s kolesom, vsekakor pa predvsem njihovo samostojnost. Glede na trenutno situacijo je naša želja, da iz šole odhajajo čim prej, zato, če je le mogoče, si poskušajte organizirati v tej smeri tudi urnik doma.

ZAHVALA

Hvala za vaš hiter odziv pri izpolnjevanju vprašalnika o odhajanju otrok iz šole, saj nam bo sedaj veliko lažje organizirati delo. Hvala pa tudi za vaše razumevanje naših pravil, saj si za naše otroke resnično želimo vse najboljše, predvsem pa čim bolj normalno otroštvo.

Naj nas vodi dobro srce, dobra volja, lepe misli in pozitivno delovanje.

Ravnatelj Uroš Vidmajer s kolektivom OŠ Šempeter v Savinjski dolini

Sledite obvestilom na šolski spletni strani in poslanim po elektronski pošti.