»Največji pogum je biti tisto, kar si: nepopoln, neidealen, preprost in samosvoj.«

Pa je ponovno prišel čas za šolo, za naša druženja, takšna in drugačna. V nadaljevanju vam posredujem informacije v zvezi organizacije pouka za prvi šolski dan. Hkrati vas prosim, da spremljate našo spletno stran in elektronsko pošto, saj se informacije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter NIJZ zelo hitro spreminjajo.

Novo šolsko leto 2020/2021 se začne v torek, 1. septembra 2020. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem in po t. i. modelu B. Glede na trenutno situacijo načrtujemo delo čim bolj optimalno, ob smiselnem upoštevanju priporočil resornega ministrstva in NIJZ.

V ŠOLO PRIHAJAJO V ČASU POUKA LE ZDRAVI OTROCI IN ZAPOSLENI.

Nezaposleni v šoli NE vstopajo v šolo, razen izjemoma, ko so vabljeni ali se tako dogovorijo z vodstvom šole in učiteljem.

Vstopanje učencev v šolo in gibanje po šoli bo potekalo v skladu s spremenjenimi šolskimi pravili, s katerimi bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.

Za vse je nujno upoštevanje potrebnih preventivnih zaščitnih ukrepov. Zaposleni bodo nosili maske v primeru, ko ne bodo uspeli zagotoviti varnostne razdalje 1,5m oz. 2m, pri deljenju hrane in po lastni želji. Za učence uporaba mask ni obvezna. Lahko pa se starši sami odločite glede uporabe maske za vašega otroka.  Na šoli se lahko uporabljajo medicinske maske, pralne maske, rute, buffi ali druga čista zaščita za obraz. Šola z maskami ne razpolaga.  

PRIHODI V ŠOLO

Svetujemo in spodbujamo, da otroci v šolo prihajajo peš, s kolesi ali na kak drug trajnostni način mobilnosti. Učenci vozači morajo tudi na avtobusu upoštevati preventivne ukrepe. Na šolskem avtobusu je uporaba maske oz. druge zaščite obvezna.

PRIČETEK POUKA ALI POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE

Prvošolci pridejo v šolo skupaj s starši ob 17. uri, ko bo v šolski telovadnici slavnostni sprejem in roditeljski sestanek.

Starši učencev od 2. do 9. razreda lahko pospremite otroke le do vhodnih vrat, in sicer:

  • ob 8.20: 2., 3. in 4. razred,
  • ob 8.30: 5., 6. in 7. razred,
  • ob 8.40: 8. in 9. razred.

Učenci odidejo v spremstvu razrednikov v matične učilnice in se ne preobuvajo v copate. Garderobnih omaric ne bodo uporabljali.

Po prvih dveh urah z razredniki bodo učenci nadaljevali s poukom po urniku.

Učenci 2. in 3. razreda bodo pouk zaključili ob 11.50, učenci od 4. do 9. razreda pa ob 12.40. Takrat lahko odidejo domov, razen, če so vpisani v podaljšano bivanje (kjer so do ure, ki ste jo navedli v prijavi).

Ostale dni se bo pouk pričenjal ob 8.20 oziroma v skladu z urniki ali drugimi dejavnostmi.

UČNI PRIPOMOČKI IN UČNA GRADIVA

Učenci prvi šolski dan potrebujejo šolsko torbo, pisalo in beležko. Učna gradiva iz učbeniškega sklada bodo učenci prejeli 1. 9. 2020 v učilnicah (razdelili jih bodo razredniki).  Učenci nosijo učna gradiva in zvezke domov.

PREHRANA

Malica in kosilo bosta že prvi šolski dan potekala glede na junijske prijave.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB) bo prvi šolski dan potekalo najdlje do 15. ure.

Starše oz. skrbnike vljudno prosimo, da otroke počakajo pred šolo ob času, ki so ga oz. ga še bodo določili za prevzem otrok.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo (JV) se za prijavljene učence prične izvajati 2. 9. 2020. Prosimo, da upoštevate ure, ki ste jih navedli v prijavi.

UČENCI – VOZAČI S ŠOLSKIMI AVTOBUSI

Prvi šolski dan bo zjutraj avtobus opravil samo drugo vožnjo, ki pripelje učence v šolo ob 8.15. Iz šole bo popoldne avtobus opravil prvo vožnjo (in edino), z odhodom ob 13.10. Ostale dni se bodo avtobusni prevozi odvijali po utečeni časovnici, kot lansko šolsko leto. In kot je že zapisano: na šolskem avtobusu je uporaba maske oz. druge zaščite obvezna.

ZDRUŽEVANJE OTROK IN JAVLJANJE IZOSTANKOV

Vse skupine otrok, ki se bodo izjemoma združevale (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, obvezni in neobvezni izbirni predmeti …), se bodo evidentirale zaradi morebitne lažje epidemiološke sledljivosti.

Starše oz. skrbnike prosimo, da načrtovane izostanke sproti javljate razrednikom.

POMEMBNO


Sledite obvestilom na šolski spletni strani in elektronskim sporočilom.

Pred nami so novi izzivi, ki jim bomo zagotovo kos, to smo že dokazali.

Naj nas vodi dobro srce, dobra volja, lepe misli in pozitivno delovanje.

Ravnatelj Uroš Vidmajer s kolektivom OŠ Šempeter v Savinjski dolini