Spoštovani!

Obveščamo vas o objavljenem razpisu aktivnih počitnic CŠOD. Izvedba poletnih taborov bo v majhnih skupinah do 28 udeležencev in bo skladna z navodili NIJZ. Razpis je objavljen na spletni strani CŠOD pod rubriko Aktivne počitnice https://www.csod.si/prijavnice/aktivne-pocitnice/seznam, kjer lahko starši prijavijo otroke na izbrani tabor.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

 Branko Kumer, direktor CŠOD