Kot vsako leto smo tudi letos od 20. 1. – 24. 1. 2020 posvetili teden pisanju z roko. Učenci od prvega do deveta razreda so na bel papir napisali: »To je moja pisava. Nihče drug nima take.« Več časa smo namenili letošnji osrednji temi: «V naši družini radi pišemo z roko.« Nastala so zanimiva poročila , o katerih smo se pogovarjali.

V prvem triletju so sodelovali tudi starši in stari starši. Mnogi so napisali posvetila in lepe misli svojim otrokom. Pisali pa smo tudi učitelji. Primerjali smo različne pisave in ugotavljali, kakšno pisavo imajo starejši ljudje. V 5. razredu je učenec, ki je v tem šolskem letu prišel k nam iz Bosne, učil svoje sošolce pisati v cirilici.

Na hodniku smo pripravili razstavo vseh zbranih pisem, lepih misli in posvetil. V šolski knjižnici smo z učenci tretjega triletja spoznavali razvoj pisave skozi zgodovino, pisali lepe misli in se pogovarjali o pomenu pisanja z roko. Pripravili smo tudi razstavo.

Veselimo se naslednjega šolskega leta, ko bomo zopet pristopili k projektu Radi pišemo z roko. Pisanje z roko pa bomo spodbujali in krepili skozi vse šolsko leto.

Tideja Potrč