Zahvala

PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI FESTIVALA STE NAM POMAGALI:

Aleksander Šajn
Alenka Vrenko
Ana Jančigaj
Anka Rener Kremžar
Boštjan Podlesnik
Branko Podergajs
Društvo podeželskih žena občine Žalec
Društvo za cirkuško pedagogiko
Cirkokrog
družina  Hriberšek
družina Adlešič
Gal Ancelj
Janez Jelen
JKP Žalec
Jure Božič
Klavdija Tomažič
Kristjan Terglav
Kulturno društvo Grifon Šempeter
Marta Rojnik
Melanie Delakorda
Milan Florjančič
Milan Pajer
Mirko Škoflek
Mitja Križnik
Monika Kolenc
Nataša Žukovec
Neja Tkalec
Nejc Pogačar
Nejc Trepelj
Nika Kerš
Nina Pušlar
Občina Žalec
Odbojkarski klub SIP Šempeter
Oskar Kandare
Osnovna šola Griže
Pavel Regulj
Peter Prevc
Petka Šolske storitvene dejavnosti
Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter
Robert Štojs
Samo Pristovšek
Sebastijan Cilenšek
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Tiskarna Golc d.o.o.
Tomaž Kač
Tomi Trbovc
Turistično društvo Šempeter
Uroš Vidali
Zinayida Vovk
ZKŠT Žalec

PRISRČNA HVALA!