Vodstvo

VODSTVO

Telefon

Ravnatelj:

Uroš Vidmajer

03-703-20-52
pogovorne ure:
vsak četrtek od 7.30 do 8.30 ure (po predhodni najavi)

 e-mail: uros.vidmajer@guest.arnes.si

Tajništvo:

Alenka Gominšek

03-703-20-50

e-mail: o-bjsempeter.ce@guest.arnes.si

Internetni naslov: http://www.os-sempeter.com

Prvo triletje:

03-703-20-68

Tretje triletje:

03-703-20-69

Pomočnica ravnatelja:

Teja perme, prof.

e-mail: teja.perme@gmail.com

03-703-20-66

Šolska knjižnica:

Natalija Knez

03-703-20-62

Identifikacijska številka šole:  SI77871430

TRR šole: 01390-6030687962