Učitelji za šolsko leto 2019/2020

UČITELJI

UČITELJSKI KOLEKTIV

IME IN PRIIMEK

RAZREDNIČARKA/

RAZREDNIK

PEDAGOŠKA SMER

Mirjana Kučer 1. a učiteljica razrednega pouka
Simona Kučer 1. b profesorica razrednega pouka
Božena Svet 2. a profesorica razrednega pouka
Andreja Plut 2. b profesorica razrednega pouka
Lea Napotnik 3. a profesorica razrednega pouka
Katarina Princl 3. b profesorica razrednega pouka
Zora Gajšek pouk v 1. razredu vzgojiteljica predšolskih otrok
Natalija Knez

jutranje varstvo,

knjižnica

vzgojiteljica predšolskih otrok
Jana Maskalan 4. a učiteljica razrednega pouka
Andreja Jezernik 4. b profesorica razrednega pouka

Marjetka Jordan Kopušar

5. r.

učiteljica razrednega pouka

 Tideja Potrč OPB 1. skupina profesorica zgodovine
Gregor Štorman OPB 2. skupina profesor športne vzgoje
Teja Perme OPB 3. skupina profesorica razrednega pouka
Maja Blažič 6. a profesorica angleščine in nemščine
mag. Polona Ramšak 7. a profesorica angleščine in slovenščine
Ksenija Guštin

7. b

profesorica matematike in proizv.-teh. vzg.

Valentina Toman Čremožnik

8. a

profesorica slovenščine
Bojan Lenart 9. a profesor geografije in zgodovine
Katja Pušnik 9. b

profesorica biologije in kemije

Peter Huš 5. r. – sorazrednik predmetni učitelj športne vzgoje
Katja Florjančič 6.r. –sorazredničarka profesorica glasbe
Barbara Cotič Papotnik 8. r. – sorazredničarka profesorica slovenščine in univ. dipl. soc. kulture
Nevenka Prislan 9. b – sorazredničarka predmetna učiteljica matematike in fizike
Karin Tkalec / specialna pedagoginja

Simona Rotovnik Stergar

(dopolnjevanje s I. OŠ Žalec)

/ profesorica matematike in fizike
Saša Pristovšek / profesorica razrednega pouka
Angela Pinter / predmetna učiteljica likovne vzgoje

Rok Ivančič

profesor športne vzgoje

(Zdrav življenjski slog)

mag. Magdalena Novak /

profesorica slovenščine in angleščine

(začasno na delu v tujini)

Urška Poljanšek

/

prof. pedagogike in geografije, spec. menag.

Anja Knez / prof. računalništva in proizv.-teh. vzg.

Svetlana Đokić

(dopolnjevanje z OŠ Petrovče

in s I. OŠ Žalec)

/ laborantka

Klavdija Hribernik

(zaposlena preko javnih del)

/ profesorica matematike
dr. Petra Stepišnik / dipl. pedagog in novinar
  • Ravnatelj: Uroš Vidmajer
  • Pomočnica ravnatelja: Teja Perme
  • Pedagoginja – svetovalna delavka: Urška Poljanšek
  • Poslovna sekretarka: Alenka Gominšek
  • Tehnično osebje:

Hišnik: Boris Bukšek

Osebje v kuhinji: Vojko Randl, Marta Matko, Jasna Hlupič

Za čistočo skrbijo: Irena Okorn, Milka Sovec, Nuša Slokanin Terezija Podgoršek