Strokovni delavci za šolsko leto 2019/2020

STROKOVNI DELAVCI

Svetovalna delavka: Urška Poljanšek, prof. pedagogike in geografije

Tel: 03/ 703 – 20 – 61

e-naslov: urska.poljansek@guest.arnes.si

Knjižnica: Tideja Potrč

Tel: 03/ 703 – 20 – 62