V sredo, 24. 1. 2024, je Ustavno sodišče Republike Slovenije pripravilo zahvalni dogodek, na katerega sta bila povabljena tudi učenca naše šole, sedmošolec Vid Novak in osmošolec Žiga Debevc. Vsak s svojim pesemskim besedilom sta se Vid in Žiga odzvala na poseben natečaj Ustavnega sodišča ob praznovanju dneva ustavnosti, ki je naslavljal naše ustavne pravice in odgovornosti v zvezi z zdravim življenjskim okoljem, ohranjanjem narave in varstvom okolja. Njuni literarni besedili bosta razstavljeni do konca meseca januarja, razstava pa je predstavljena tudi na spletni strani www.us-rs.si.

Iskreno jima čestitamo in privoščimo še veliko ustvarjalne vneme.

Valentina Toman Čremožnik, mentorica