V četrtek, 12. 10. 2023, je bil posebno prazničen in slovesen dan za našo šolo, naš domači kraj Šempeter in Občino Žalec, saj smo bili priča dvema novima pridobitvama, ki se bosta v šolsko kroniko zapisali z velikimi tiskanimi črkami –  otvoritvi novega šolskega parkirišča na zahodnem delu šole in obnovitvi razsvetljave v športni dvorani naše šole. Prireditve so se udeležili Janko Kos, župan Občine Žalec, dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec, Uroš Vidmajer, ravnatelj naše šole, Mitja Tavčer, predsednik KS Šempeter, Nataša Gaber Sivka, pomočnica ravnatelja, predstavniki medijev, gostje, krajani, obiskovalci, učitelji in učenci. Izbrane besede povezovalke programa, devetošolke Ele Kovačič, sta pod mentorstvom učiteljice Katje Florjančič z glasbo popestrili šestošolka Emanuela Hažić in sedmošolka Sara Brglez.

Celovito ureditev z dovozno cesto in 23 novimi parkirišči na zahodni strani naše šole ter obnovo razsvetljave v športni dvorani so slovesno otvorili župan, direktorica Zdravstvenega doma in ravnatelj. Slednji je v nagovoru povedal, da je vesel, saj se je šola v zadnjih letih prelevila iz grdega račka v čudovitega laboda, in hvaležen vsem, ki so pomagali pri soustvarjanju te zgodbe, ter da si tovrstnih v Šempetru želi še več.

Ela je pod mentorstvom učiteljice Valentine Toman Čremožnik po otvoritvi udeležence povabila na klepet ob pecivu in limonadi, ki so ju pripravili kuharji Šolske storitvene dejavnosti Petka Žalec na naši šoli.

Šolski novinarji