Društvo prijateljev mladine občine Žalec (DPM občine Žalec) v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana (ZLRO)  tudi v letu 2023 organizira letovanje otrok v Hostelu Šiška v Poreču – naselje Špadići. Letovanje je namenjeno otrokom od dopolnjenega 5. do vključno 14. leta starosti, prednost imajo otroci, ki jih bodo predlagali vrtec in osnovne šole ter imajo priporočila osebnih zdravnikov in otroci z  območja Občine Žalec. Glede na razpoložljiva mesta se lahko prijavijo tudi drugi zainteresirani otroci.

Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, medtem ko je od centra Poreča oddaljen manj kot 2 km. Dom razpolaga s 130 ležišči, razporejenimi v 2-6 posteljne sobe z etažnimi sanitarijami in kopalnicami. Dom ima notranjo in zunanjo jedilnico, lastno kuhinjo in interno ambulanto.

Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu. Pokrita jedilnica ob domu nudi otrokom tudi v primeru slabega vremena izvajanje različnih delavnic, iger na prostem in drugih oblik zabave. Gostje počitniškega doma so deležni 5 obrokov hrane dnevno, neomejenih količin sokov in dnevno svežega sadja, brezplačno pa je na voljo tudi uporaba različnih športnih rekvizitov in pripomočkov.

Termin letovanja: od 7. 7. do 14. 7. 2023

Kako prijaviti otroka na letovanje:

Prijavnice lahko prevzamete pri:

  • svetovalnih delavkah na osnovnih šolah,
  • HIŠA SADEŽI DRUŽBE, Hmeljarska 3, Žalec,
  • CSD Žalec,
  • Objavljene so tudi na spletnih straneh Društva prijateljev mladine občine Žalec, Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec in Občine Žalec.

Da ste upravičeni do sofinanciranja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, morate starši izpolniti zdravstveni list (kjer piše, da izpolnijo starši), nato z otrokom obiščete osebnega zdravnika, ki ga potrdi, in ga priložite prijavnici. Z zdravstvenimi domovi smo za brezplačne preglede otrok dogovorjeni. Prosimo, da se pri izbranem pediatru predhodno dogovorite oz. naročite za termin.

Po pravilih ZZZS naj bi otroku potrdili zdravstveno letovanje, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov  v času od 12. 3. 2022 do 3. 3. 2023).

Prijavnice lahko oddate:

  • pri svetovalnih delavkah na osnovnih šolah Občine Žalec,
  • na HIŠI SADEŽI DRUŽBE, Hmeljarska 3 Žalec ali
  • pošljete na naslov: Društvo prijateljev mladine občine Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec.
  • Prijave se lahko pošljejo tudi skenirane na e – naslov: dpm.ozalec@gmail.com

Zadnji rok, ko morajo biti vse prijavnice oddane oz. dostavljene je

petek, 26. 5. 2023!

Cena letovanja:

ZA OTROKE IZ OBČINE ŽALEC

Cena za 7 dnevno letovanje za otroke iz Občine Žalec
S potrjenim zdravstvenim listom in z denarno socialno pomočjoS potrjenim zdravstvenim listom in brez socialne pomočiBrez zdravstvenega lista in z denarno socialno pomočjoBrez zdravstvenega lista in  brez denarne socialne pomoči
Brezplačno *50,00 €**Brezplačno***160,00 €****

* ZZZS sofinancira letovanje v višini 210,14 € ter Občina Žalec v višini 104,86 €, če so prejemniki redne denarne socialne pomoči.

** ZZZS sofinancira letovanje v višini 210,14 € ter Občina Žalec v višini 54,86 €.

*** Občina Žalec sofinancira letovanje v polni višini 315,00 €, če so prejemniki redne denarne socialne pomoči.

**** Občina Žalec sofinancira letovanje v višini 155,00 € .

Polna cena letovanja znaša 315,00 EUR.

Prejemniki redne denarne socialne pomoči priložijo k prijavnici fotokopijo prve strani veljavne odločbe o denarni socialni pomoči, ki jo je izdal pristojni CSD.

ZA OTROKE IZ OSTALIH OBČIN

Cena za 7-dnevno letovanje
S potrjenim zdravstvenim listom (sofinanciranje ZZZS v višini 198,31 €)Brez zdravstvenega lista
50,00 €315,00 €

Cena doplačila je lahko manjša, če bo občina iz katere prihaja otrok,  sofinancirala letovanje.  O višini morebitnega sofinanciranja vas bomo obvestili naknadno.

V ceno letovanja je vključeno: prevoz, polni penzioni z malicami, bivanje, vzgojitelji, zdravstveno osebje, osnovno zavarovanje otrok, kulturne, športne, zabavne aktivnosti po programu – različne delavnice, večerne zabavne in kulturne dejavnosti  športne aktivnosti na igriščih, tekmovanja, plavalni tečaji in tekmovanje v plavanju, …

DPM občine Žalec si pridržuje pravico, da odkloni sprejem otroka na letovanje, v kolikor meni, da zaradi otrokovih psihofizičnih posebnosti, izkazanih na prijavi, v zdravniški dokumentaciji ali po drugih znanih podatkih, ne more zagotoviti vseh potrebnih ukrepov in zagotoviti možnosti, da bi otrok enakovredno letoval z vrstniki. Organizator lahko ravna enako, če so podatki, podani od prijavitelja na prijavi, evidentno neresnični in neskladni s podatki, ki so na voljo organizatorju. Prav tako lahko organizator letovanja odkloni sprejem otroka na letovanje, ki na predhodnih letovanjih v organizaciji DPM občine Žalec ni spoštoval hišnega reda in discipline. Organizator lahko odstopi tudi od pogodbe, v kolikor po podpisu pogodbe izve za dejstva, ki bi preprečila korektno izvedbo letovanja za letujočega otroka in druge udeležence letovanja. V smislu zaščite otrokovih pravic, si organizator za takšno odločitev pridržuje diskrecijsko pravico.

O sprejemu otroka na letovanje boste starši oz. skrbniki otrok obveščeni na e-naslov, ki ste ga podali ob prijavi. V kolikor nimate e-naslova boste obveščeni preko SMS. Po zaključenih prijavah boste starši oz. skrbniki sprejetih otrok prejeli s strani Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana po e-pošti v podpis pogodbo in obvestilo za starše. Znesek letovanja mora biti plačan do roka na pogodbi oz. najkasneje do odhoda na letovanje.