Veseli smo, ker sodelujemo z različnimi društvi, šolami in ustanovami v občini Žalec in širše. V zadnjih mesecih nas s svojimi predstavami in koncerti še posebej razveseljujejo učenci GŠ Risto Savin Žalec z njihovimi mentorji. Za naše učence so pripravili kar tri zanimive in poučne predstave.

Meseca februarja nas je na šoli obiskal simfonični orkester, marca smo uživali ob igranju harmonikarskega orkestra, aprila pa smo si v Domu II. slovenskega tabora ogledali baletno predstavo V deželi Mini miške.

Tudi v prihodnje si želimo dobrega sodelovanja, saj je znanje, pridobljeno na tak način, trajnejše.

Učiteljice 1. triletja