Pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost so učenci in učenke izdelali ročno lutko iz filca. Ob pomoči modela so izrezali kroj lutke, jo zašili in okrasili. Nastale so res lepe lutke, ki samo še čakajo na predstavo.