Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.

Naša šola se že vrsto let zapored udejstvuje v projektu Teden pisanja z roko, ki ga organizira Društvo radi pišemo z roko. Letošnja tema je bila Mislim tiho, pišem počasi. Učenci so v sklopu knjižnično informacijskih znanj pri pouku ustvarjali različna besedila. Po šoli pa je potoval zvezek lepih misli, ki so jih zapisali učenci v lanskem šolskem letu.