»Največji pogum je biti tisto, kar si: nepopoln, neidealen, preprost in samosvoj.«

Še malo, čisto malo, ko se bomo zopet srečali v šoli. Veselimo se srečanja z otroki, »živžava« na hodnikih, skratka otroške energije.

V nadaljevanju vam posredujem informacije glede organizacije pouka prvi šolski dan, navajam pa tudi druge pomembne informacije v povezavi s pričetkom pouka.

Novo šolsko leto 2022/2023 se bo začelo v četrtek, 1. septembra 2022. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem. 

Prosim, naj v šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni, izjemoma starši, skrbniki in drugi, ko so vabljeni ali se tako dogovorijo z vodstvom šole in učiteljem.

PRIHODI V ŠOLO

Svetujemo in spodbujamo, naj otroci v šolo prihajajo peš, s kolesom ali na drug trajnostno naravnan način mobilnosti. Prosimo, da otroci, ki niso vezani na prevoz s šolskim avtobusom, prihajajo v šolo največ 10 minut pred začetkom pouka (7.20 ali 8.10).

PRIČETEK POUKA – POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE

Prvošolci bodo prišli v šolo skupaj s starši oz. skrbniki ob 9. uri, ko bo v šolski avli zanje potekal slavnostni sprejem in nato kratka predstavitev dela v razredih.

Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20., kjer jih bomo v športni dvorani šole sprejeli razredniki in ravnatelj. Nato bodo v spremstvu razrednikov odšli do garderob oz. garderobnih omaric in zatem v matične učilnice. Po prvih dveh urah z razredniki bodo učenci nadaljevali s poukom po urniku, največ do 12.40, ko bodo lahko odšli domov, razen če so vpisani v oddelek podaljšanega bivanja – OPB.

Ostale dni bo pouk potekal v skladu z urnikom, ki ga bodo učenci prejeli prvi šolski dan.

UČNI PRIPOMOČKI IN UČNA GRADIVA

Učenci bodo prvi šolski dan potrebovali copate, šolsko torbo, pisalo, beležko in mapo. Učna gradiva iz učbeniškega sklada bodo tisti, ki jih še niso, prejeli 1. 9. 2022. 

PREHRANA

Malica in kosilo bosta že prvi šolski dan potekala glede na junijske prijave. Otroci naj s sabo v šolo prinesejo čipe za kosilo, saj bomo ponovno vzpostavili sistem elektronskega evidentiranja prevzema kosil. Obveščam vas tudi, da bodo vaši otroci domov v podpis prinesli dva izvoda nove pogodbe za prehrano, saj so se spremenile cene. En podpisan izvod naj vrnejo razredniku do petka, 2. 9. 2022.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB) bo prvi šolski dan potekalo do 16. ure. Skupine smo oblikovali glede na spletno anketo, ki ste jo izpolnili v mesecu juniju; skupina OPB 1 (prvošolci), OPB 2 (drugošolci), OPB 3 (tretješolci), OPB 4 (četrtošolci in en petošolec). Učence od 2. do 5. razreda, ki koristijo šolski avtobus, smo umestili v posebno skupino varstva učencev vozačev.

Starše oz. skrbnike vljudno prosimo, da se glede prevzema otrok iz oddelka podaljšanega bivanja držite pisnih navodil, ki so na vratih šole in hkrati upoštevate uro odhoda, ki ste jo navedli v spletni anketi.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo (JV) se bo za prijavljene učence pričelo izvajati 2. 9. 2022, ob 6.20. Prosimo, da upoštevate ure, ki ste jih navedli v prijavi.

UČENCI – VOZAČI S ŠOLSKIMI AVTOBUSI

Prvi šolski dan bosta zjutraj vožnjo opravila dva avtobusa, in sicer:

1. avtobus na relaciji: Stebovnik (7.25) – Podkraj (PpŽ, 7.28) – Ponikva pri Žalcu (7.30) – Studence (križišče proti Jami Pekel, 7.31) – Kale (7.41) – Zalog, transformator (7.43) – Zalog, kapela (7.44) – Zg. Grušovlje (7.47) – Sp. Grušovlje (7.50) – OŠ Šempeter (7.55)

2. avtobus na relaciji: Podlog (8.00) – Roje (8.05) – OŠ Šempeter (8.10)

Iz šole bo popoldne avtobus opravil prvo vožnjo ob 13.00 (Podlog – Roje) in ob 13.30 drugo vožnjo (Stebovnik – Podkraj – Ponikva – Studence – Kale – Zalog – Zg. Grušovlje – Sp. Grušovlje).

Ostale dni se bodo avtobusni prevozi odvijali po novi časovnici, ki jo boste prejeli najkasneje 1. 9. 2022.

JAVLJANJE IZOSTANKOV IN ODJAVA PREHRANE

Starše oz. skrbnike prosimo, da načrtovane izostanke sproti javljate razrednikom. Odjavo prehrane javljajte do 8. ure zjutraj, izključno v tajništvo šole, po elektronski pošti: tajnistvo@os-sempeter.si ali na telefonsko številko: 03 703 20 50. Razrednik odjave prehrane ne ureja.

ZDRAVSTVENO OBVESTILO

Vsi učenci imajo od 29. 8. 2022 dalje možnost dobiti 10 brezplačnih testov za samotestiranje mesečno,  ki jih lahko z otrokovo kartico zdravstvenega zavarovanja prevzamete v lekarni; prostovoljno samotestiranje doma je smiselno ob pojavu simptomov ali v primeru, ko je bil otrok v stiku z okuženim.

V šolo prihajajo samo zdravi učenci. Prosimo, da nas obvestite o morebitnih okužbah otroka z virusom COVID 19.

POMEMBNO: Sledite obvestilom na šolski spletni strani in elektronskim sporočilom, ki vam jih bodo posredovali tudi učitelji oz. razredniki.

Naj nas vodijo dobro srce, lepe misli in medsebojno spoštovanje.

Ravnatelj Uroš Vidmajer s kolektivom OŠ Šempeter v Savinjski dolini