Učenka 8. razreda, Marjeta Povše, je na literarnem, likovnem in fotografskem natečaju Moja domovina – hodim po naši rodovitni zemlji, ki ga organizira Naravoslovno-družboslovno društvo Naša zemlja, prejela na podlagi ocene strokovne komisije zlato priznanje za spis z naslovom Zeleno zlato.

Iskrene čestitke in obilje navdiha pri literarnem ustvarjanju tudi v prihodnje!

Valentina Toman Čremožnik, mentorica