TUDI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU SMO OBELEŽILI 23. APRIL – SVETOVNI DAN KNJIG. V KNJIŽNICI
SMO PREBRALI KNJIGO MAVRIČNA RIBICA, NA POMOČ. Z UČENCI SMO SE POGOVARJALI O PRAVICAH
IN DOLŽNOSTIH LJUDI TER USTVARJALI. NA HODNIKU 2. TRILETJA SMO PRIPRAVILI RAZSTAVO.