Devetošolka Ajda Omladič se je decembra 2021 udeležila tekmovanja iz znanja materinščine, ki je zaradi epidemije novega koronavirusa potekalo na daljavo. Učenka je pisala devetdesetminutni razlagalni spis, kjer so ji ocenjevalci namenili 39 točk. Zmanjkali sta ji le dve točki za uvrstitev na državno raven. Ajda je prejemnica srebrnega Cankarjevega priznanja na regijski ravni.

Ajdi ob njenem dosežku iskreno čestitamo!

Barbara Cotič Papotnik, mentorica