Spoštovani starši četrtošolcev!

Obveščamo Vas, da bo odhod učencev v šolo v naravi v Čatež v ponedeljek, 11. oktobra 2021, ob 8. uri izpred šole. 

O dejavnostih Vas bomo sproti obveščali na šolski spletni strani.

  Razredničarki:                                                                                             Ravnatelj:

 Meta J. Kopušar                                                                                           Uroš Vidmajer

 Andreja Jezernik