Mladi parlamentarci že mesec dni redno obiskujejo krožek otroški parlament, ki tudi leto obravnava temo Moja poklicna prihodnost. Pri njem razmišljajo, debatirajo, se pogovarjajo o poklicih in poklicni prihodnosti. Utemeljujejo in pojasnjujejo, kakšne skrbi pričakovanja imajo o svojem poklicu, katera znanja ter veščine potrebujejo, kateri poklici bodo zaželeni v prihodnosti, kateri izginjajo, kaj nam nudi Slovenija, EU ali svet za dosego in opravljanje določenega poklica.

V tednu otroka so obiskali vse učence od 1. do 9. razreda ter jim predstavili dva poklica, ki sta (mogoče) manj poznana. Dva poklica sta bila izbrana na podlagi spletne ankete, ki so jo reševali učenci od 4. do 9. razreda.

V ponedeljek, 4. 10., so prvi, drugi in tretji razred obiskali Jera, Dominik, Asja, Nina, Naja in Marjeta. Učencem so predstavili poklic šepetalca in gozdarskega gojitelja.

V torek, 5. 10., so parlamentarci poklic farmakologa in demografa predstavili še v 6., 8. in 9. razredu, v sredo, 6. 10., pa še v četrtem, petem in sedmem razredu. Učence so obiskali Asja, Nina, Marjeta, Naja, Jera, Milijan, Jasmin in Neža.

Mladi parlamentarci so v avli šole pripravili tudi razstavo vseh ponujenih opisov poklicev iz spletne ankete. Razstava bo na ogled do konca oktobra.

Vse zanimivosti, opise, pogoje dela, znanja in veščine, delovne pripomočke, ovire pri delu pa najdete na spletni strani, ki je pripravljena prav za mlade, to je mojaizbira.si.

Barbara Cotič Papotnik, mentorica mladih parlamentarcev