V tem tednu smo prvošolci spoznali nekatere delavce šole. V razredu so nas obiskali ravnatelj, kuhar,  čistilka, tajnica, računalničarka in hišnik. Posebno učno uro pa so za nas pripravili učiteljica glasbene umetnosti, učitelj športa in svetovalna delavka. V druženju smo uživali. Vsem se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

Prvošolci in prvošolke