Za devetimi gorami, za devetimi vodami, prav na koncu sveta, kamor niti ptiček ne prileti, je modro morje. 
Na koncu tega morja je zelen otok. 
Na tem otoku je prekrasno zlato drevo. 
In to zlato drevo ima dvanajst vej. 
Na vsaki veji je gnezdo in v vsakem gnezdu je po petnajst jajc iz čistega kristala. 
Le lupinico razbij, pravljico iz nje izvij!

/Pravljica o drevesu pravljic, češka ljudska/

Za devetimi gorami, za devetimi vodami, prav na koncu sveta, kamor niti ptiček ne prileti, je modro morje.
Na koncu tega morja je zelen otok.
Na tem otoku je prekrasno zlato drevo.
In to zlato drevo ima dvanajst vej.
Na vsaki veji je gnezdo in v vsakem gnezdu je po petnajst jajc iz čistega kristala.
Le lupinico razbij, pravljico iz nje izvij!
 
/Pravljica o drevesu pravljic, češka ljudska/

V četrtek, 25. marca 2021, so bili prvošolci obogateni še z eno izkušnjo več – slovesno so bili sprejeti v šolsko kulturno društvo.

Sprejem so s krajšim kulturnim programom popestrili učenci sedmošolci, člani gledališkega krožka – Luka, Nika, Nina in Marjeta. Z ljudskimi pesmimi, pravljicami in skladbami so učenci ob pomoči knjižničarke, gospe Tideje Potrč, in vodje ŠKD, gospe Barbare Cotič Papotnik, obujali ljudsko dediščino in izročilo – slovensko kulturo. V spomin na ta dan so prvošolci prejeli knjigo ljudskih pesmi z zgoščenko.

Prvošolce je nagovoril gospod ravnatelj, Uroš Vidmajer, z besedami, da sleherni človek najprej kulturo nosi v svojem srcu, nato jo predaja tudi drugim.