Četrtošolci in petošolci smo sodelovali v projektu »MALA POZORNOST ZA VELIKO VESELJA«, ki ga je organiziral DEOS – center starejših Notranje Gorice. Namen akcije je bil navdušiti širšo javnost k medgeneracijskemu sodelovanju in zbrati 21.000 pisem, voščilnic za starostnike po vseh slovenskih domovih in centrih za starejše.


Cilj je bil presežen, saj je bilo poslanih več kot 67.000 prijaznih pisem in voščilnic. Med njimi so tudi dobre želje in misli naših učencev. Res lepo! S tem smo pokazali, da znamo stopiti skupaj, smo srčni in nam je mar za druge ljudi. Vsaka voščilnica izraža srčnost tistega, ki jo je izdelal, napisal in poslal. Hvala tudi staršem, ki so našo idejo, da sodelujemo, podprli in namenili temu svoj čas.
Lepe želje in prijazne misli bodo v teh prazničnih dneh razdelili po vseh slovenskih domovih za starejše in v sodelovanju z društvi upokojencev tudi starostnikom po njihovih domovih.


Projekt je prijavljen za Guinessov rekord z željo, da bi bil skupen trud zabeležen, odmeven tudi v svetu in bi navduševal ter motiviral tudi naprej.