(8. september–10. oktober)

Ob mednarodnem dnevu pismenosti sta se uradno začela 3. Nacionalni mesec skupnega branja ter akcija Beremo skupaj. Letos bo Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2020 – potekal med 8. septembrom 2020 (mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom 2020 (do zaključka Tedna otroka).

Tudi na naši šoli spodbujamo branje in negujemo bralno kulturo, saj je le-ta neločljivo povezana z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. V knjižnici že izvajamo ure pravljic in knjižnično-informacijska znanja ter načrtujemo številne aktivnosti.

Berimo skupaj!

Vabimo vas, da si več preberete na spletni strani: https://nmsb.pismen.si/.

Tideja Potrč,

knjižničarka