Župančičeva frulica je projekt, ki vključuje mlade literarne ustvarjalce in umetnike govorjene besede. V tem projektu je ponovno sodelovala tudi naša šola s svojimi predstavniki.

Z avtorskimi pesmimi se je strokovni žiriji predstavila devetošolka Ana Kumperger pod mentorstvom Valentine Toman Čremožnik. Strokovno žirijo za izbor najboljšega osnovnošolskega pesnika so sestavljali Veronika Dintinjana, pesnica in prevajalka, Janko Lozar, dr. filozofije in univ. dipl. prevajalec, Igor Divjak, dr. ameriških študij, literarni kritik in prevajalec. Ana Kumperger je s svojimi čutnimi stihi prepričala strokovno žirijo in zanje prejela pohvalo.

Z deklamiranjem izbranih pesmi Barbare Gregorič Gorenc so sodelovali tudi šestošolci Ajda Majer, Luka Sevnšek in Zoja Zupanc pod mentorstvom Barbare Cotič Papotnik. Nastope deklamatorjev je na podlagi pogleda posnetkov ocenjevala strokovna komisija (Gašper Jarni, dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter sinhronizator, Mateja Perpar, prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica in pravljičarka, Tjaša Koprivec, pripovedovalka in pesnica ter radijska voditeljica), ki je v obrazložitvi zapisala, da sta jih s svojimi osredotočenimi, smiselnimi in verzno gibkimi nastopi razvajala tudi Zoja Zupanc in Luka Sevnšek, zato sta za svoj nastop prejela pohvalo.

 

Vse sodelujočim iskreno čestitava in jim želiva, da nikoli ne prenehajo pesniti in nastopati.

Mentorici