Spoštovani starši in skrbniki!

SPLOŠNO

Obveščamo vas, da smo v petek, 8. maja 2020, prejeli navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v prihodnjih tednih.

S sklepom ministrice je v šolskih prostorih določen pričetek pouka:

– za učence 1., 2. in 3. razreda 18. 5. 2020;

– za učence 9. razreda 25. 5. 2020;

– za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja se načrtuje dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči od 25. 5. 2020 dalje.

Vzgojno-izobraževalno delo za ostale učence od 4. do 8. razreda še naprej poteka v obliki izobraževanja na daljavo.

ZA STARŠE IN SKRBNIKE OTROK OD 1. DO 3. RAZRED

Od 18. maja dalje bo na naši šoli potekal pouk za učence od 1. do 3. razreda malce drugače, kot smo bili vajeni. Zaradi varnosti vaših otrok, vas, vaših bližnjih in zaposlenih na šoli bomo delo organizirali po priporočilih MIZŠ, ZŠRS in NIJZ. Zaradi tega potrebujemo nekaj pomembnih podatkov pred ponovnim vstopom vaših otrok v prostore naše šole.

Urnik oddelkov bo prilagojen, tako da se bo pouk začel izvajati vsak dan ob 8.20 in se bo končal do kosila (razpored kosila je naveden v vprašalniku). Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence 1. razreda. Ostali učenci bodo prihajali v šolo od 8. ure dalje. Zaradi zagotavljanja zadostne varnostne medsebojne razdalje se učenci ne bodo preobuvali in preoblačili v garderobi, ampak v učilnici, ki jim bo dodeljena in v kateri se bo izvajal obvezni (pouk) in razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo …). Učenci bodo razdeljeni v manjše učne skupine. Vsem učencem bo omogočen stik z razredničarko. Pouk in ostale dejavnosti se bodo izvajale tudi na prostem. V prostore šole bodo vstopali samo učenci. V garderobi bo dežurni učitelj, ki bo po potrebi usmerjal otroke.

Več podrobnih informacij in natančna navodila boste prejeli, ko bomo glede na vaše podatke pripravili novo organizacijo dela.

Starši otrok od 1. do 3. razreda nujno izpolnite vprašalnik na naslednji spletni povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec-XNaT8c5s1fHf1Ab2jNszgIo6GAMDzrPkPvrfhHm93xoVg/viewform.

Podatke potrebujemo najkasneje do  srede, 13. maja 2020, do 12. ure. Prosimo, da se navedenih podatkov (ure prihodov in odhodov) tudi držite.

Starši otrok od 1. do 3. razreda ste prejeli Izjavo, ki jo prav tako izpolnite do srede, 13. maja 2020, do 12. ure. Lahko jo pošljete podpisano v pdf formatu na šolski elektronski naslov:  o-bjsempeter.ce@guest.arnes.si ali razredničarkam, lahko pa tudi po klasični pošti na naslov: OŠ Šempeter v Sav. dol, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Sav. dol..

Nadaljnja navodila o organizaciji pouka za učence 9. razreda in ostale, ki se predvidoma vračajo v šolo 25. 5. 2020 sledijo, ko prejmemo smernice s strani resornega ministrstva.

V želji po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje se vam za vaše sodelovanje in pomoč iskreno zahvaljujemo.

Uroš Vidmajer,

ravnatelj OŠ Šempeter v Sav. dol.