V sredo, 6. 2. 2019, so v počastitev slovenskega kulturnega praznika učenci in mentorji prejeli Savinova priznanja za uspešno delo in prispevek k
razvoju kulturnih dejavnosti v občini.

Priznanja so prejeli naslednji učenci:

 • Tajda Randl
  za uspešno delo na glasbenem in likovnem področju, za sodelovanje na različnih prireditvah v šoli in v kraju ter za korepetitorstvo OPZ
 • Eva Četina
  za uspešno delo na likovnem področju
 • Jaka Zupanc
  za uspešno delo na likovnem področju
 • Timeja Lipuš
  za uspešno delo na likovnem področju
 • Julijan Zakonjšek
  za uspešno delo na gledališkem področju, za sodelovanje na različnih prireditvah v šoli in v kraju
 • Lana Grudnik
  za uspešno delo na likovnem področju
 • Ana Kumperger
  za uspešno delo na literarnem področju
 • Mojca Fegeš
  za uspešno delo na gledališkem področju, za sodelovanje na različnih prireditvah v šoli in v kraju
 • Urban Randl
  za uspešno delo na glasbenem področju
 • Otroški pevski zbor
  za uspešno delo na glasbenem področju, za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju ter za sodelovanje na različnih prireditvah v šoli, kraju in občini

Priznanja so prejeli naslednji mentorji:

 • Valentina Toman Čremožnik
  za uspešno vsestransko delo na kulturnem področju ter za pripravo spominskega zbornika Naša misel ob 200-letnici šolstva v Šempetru
 • Polona Ramšak
  za uspešno vsestransko delo na kulturnem področju in za režijo zaključne prireditve ob 200-letnici šolstva v Šempetru
 • Anja Knez
  za uspešno vsestransko delo pri različnih kulturnih prireditvah v šoli in v kraju
 • Barbara Cotič Papotnik
  za uspešno vsestransko delo na kulturnem področju ter za pripravo spominskega zbornika Naša misel ob 200-letnici šolstva v Šempetru
 • Bojan Lenart
  za uspešno postavitev razstave ob 200-letnici šolstva v Šempetru
 • Angela Pinter
  za uspešno vsestransko delo na likovnem področju
 • Katja Florjančič
  za uspešno vsestransko delo na glasbenem področju
 • Natalija Knez
  za uspešno delo pri ohranjanju kulturne dediščine in za uspešno postavitev razstave ob 200-letnici šolstva v Šempetru