VODSTVO

Ravnatelj: Uroš Vidmajer, prof.

Pomočnica ravnatelja: Teja Perme, prof.

Poslovna sekretarka: Neli Gominšek

UČITELJI

 
 
 
 

STROKOVNI DELAVCI

Svetovalna delavka: Urška Poljanšek, prof. pedagogike in geografije

Tel: 03/703–20–61

e-naslov: urska.poljansek@os-sempeter.si

TEHNIČNO OSEBJE

Hišnik:      Boris Bukšek (nadomešča Jure Vrenko)

Osebje v kuhinji:    Vojko Randl, Marta Matko in Jasna Hlupič

Za čistočo skrbijo:   Milka Sovec, Nuša Slokan in, Katja Pungartnik in Duša Bukšek

IME IN PRIIMEK UČITELJICE/UČITELJA E-NASLOVRAZREDNIČARKA/ RAZREDNIK/ DRUGA UČITELJICA 1. R./ *OPB/ **JUVPEDAGOŠKA SMER
Lea Napotnik
lea.napotnik@os-sempeter.si
1. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Simona Kučer
simona.kucer@os-sempeter.si
1. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Katarina Princl
katarina.princl@os-sempeter.si
druga učiteljica v 1. aprofesorica razrednega pouka
Teja Perme
teja.perme@os-sempeter.si
druga učiteljica v 1. bprofesorica razrednega pouka
Tamara Verdel
tamara.verdel@os-sempeter.si
JUV, OPBprofesorica razrednega pouka
Jana Maskalan
jana.maskalan@os-sempeter.si
OPBučiteljica razrednega pouka
Božena Svet bozena.svet@os-sempeter.si2. a – razredničarkaprofesorica  razrednega pouka
Mirjana Kučer mirjana.kucer@os-sempeter.si2. b – razredničarkaučiteljica razrednega pouka
Ljudmila Ana Par ana-ljudmila.par@os-sempeter.siOPBprofesorica razrednega pouka
Marjetka Usar marjetka.usar@os-sempeter.si3. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Andreja Plut andreja.plut@os-sempeter.si3. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Špela Berzelak spela.berzelak@os-sempeter.si4. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Marjetka Jordan Kopušar marjetka.jordan-kopusar@os-sempeter.si5. a – razredničarkaučiteljica razrednega pouka
Andreja Jezernik andreja.jezernik@os-sempeter.si5. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Ksenija Guštin ksenija.gustin@os-sempeter.si6. a – razredničarkaprofesorica matematike in proizv.-teh. vzg.
Katja Kač katja.kac@os-sempeter.si6. b – razredničarkaprofesorica biologije in kemije
Barbara Cotič Papotnik barbara.cotic-papotnik@os-sempeter.si7. a – razredničarkaprofesorica slovenščine in univ. dipl. soc. kulture
mag. Valentina Toman Čremožnik valentina.toman-cremoznik@os-sempeter.si7. b – razredničarkaprofesorica slovenščine
mag. Polona Ramšak polona.ramsak@os-sempeter.si8. a – razredničarkaprofesorica angleščine in slovenščine
Bojan Lenart bojan.lenart@os-sempeter.si8. b – razrednikprofesor geografije in zgodovine
Maja Blažič maja.blazic@os-sempeter.si9. a – razredničarkaprofesorica angleščine in nemščine
Nadja Apšner nadja.apsner@os-sempeter.si9. b – razredničarkaprofesorica matematike in fizike
Peter Huš peter.hus@os-sempeter.si/predmetni učitelj športne vzgoje
Gregor Štorman gregor.storman@os-sempeter.siOPBprofesor športne vzgoje
Katja Florjančič katja.florjancic@os-sempeter.siOPB  profesorica glasbe
Anja Knez anja.knez@os-sempeter.si/profesorica računalništva in proizv.-teh. vzg.
Ema Fene (učna pomoč – II. OŠ Žalec) ema.fene@2os-zalec.si/socialna pedagoginja
Barbara Bizjak Žerjav barbara.bizjak-zerjav@os-sempeter.si/defektologinja
Saša Pristovšek sasa.pristovsek@os-sempeter.si/profesorica razrednega pouka
Matic Čadej matic.cadej@os-sempeter.siOPBprofesor likovne umetnosti
Urška Poljanšek, spec. menag. urska.poljansek@os-sempeter.si/profesorica pedagogike in geografije