Pisna ocenjevanja znanja

Datumi so okvirni. Zaradi objektivnih okoliščin si pridružujemo pravico do spremembe. Datume za 2. ocenjevalno obdobje bomo načrtovali konec januarja 2020. Učenci bodo z njimi seznanjeni februarja 2020.