Na naši osnovni šoli živi športni duh v vsakem kotičku, še posebej pa se to odraža pri izbirnem predmetu šport, kjer učenci od 4. do 6. razreda s polno paro razvijajo svoje športne spretnosti.
Športni pedagogi na šoli poudarjajo, da je cilj tega predmeta razvijanje motoričnih sposobnosti, zdravega tekmovanja in predvsem zabave pri športu.
“Pomembno je, da učenci najdejo veselje v gibanju in spoznajo različne športe, ki jih morda ne bi srečali drugje,” pravi g. Krumpak, eden izmed športnih pedagogov.
Aktivnosti so zasnovane tako, da spodbujajo sodelovanje in krepijo timski duh med učenci. Učitelji posebno pozornost posvečajo vključevanju vsakega otroka, ne glede na njihovo predhodno športno znanje ali sposobnosti. Učenci so skozi igro in različne športne izzive motivirani za redno telesno aktivnost, kar pripomore k boljšemu zdravju in počutju.
“Vidimo, kako se otroci med športno uro odprejo, postanejo bolj samozavestni in kako se izboljšujejo njihove motorične sposobnosti,” dodaja g. Krumpak.

Ob koncu športnih ur so učenci zadovoljni in nasmejani, kar kaže na pozitiven vpliv programa športne vzgoje na njihovo počutje.