Osmošolka Manja Dobravc je sodelovala v projektu Plakat miru, ki ga že vrsto let razpisuje Zveza Lions klubov v Sloveniji in po svetu. Za svoj plakat je prejela priznanje. Njen mentor je bil Matic Čadej.

Manji iskreno čestitamo za dosežen uspeh!