OŠ ŠEMPETER V SAV. DOLINI, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, tel. št.: 03/703-20-50, e-pošta: tajnistvo@os-sempeter.si

Osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo malih Savinovih odličij

Včeraj, 6. 2. 2017, je ZKŠT Žalec v sodelovanju z Občino Žalec v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu za učence osnovnih šol pripravil osrednjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri je župan občine, gospod Janko Kos, podelil mala Savinova odličja. Odličja so prejeli tudi učenci naše šole, ki so aktivno delovali na kulturnem področju v zadnjem letu, in njihovi mentorji. Nato je sledil glasbeni sprehod med vélike ustvarjalce in ustvarjalke, ki so »krojili« slovensko...

več...

MESEČNE POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Spoštovani starši! Vabimo vas na popoldanske govorilne ure, ki bodo v torek, 7. 2. 2017, in sicer od 16.30 do 17.30 ure. Popoldanske govorilne ure ta dan odpadejo pri gospe Valentini Toman Čremožnik, gospe Barbari Cotič Papotnik in gospe Andreji Plut. Po govorilnih urah vas vljudno vabimo v dvorano Hmeljarskega doma KZ Šempeter, kjer se bo ob 18. uri pričela kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Del programa bodo sooblikovali tudi naši učenci z mentoricami.

več...

Šestošolci v Kranjski Gori

Šestošolci s spremljevalcema sporočajo, da v čudoviti naravi neizmerno uživajo, se zabavajo v zimski idili, družijo... Utrinke si lahko ogledate v foto galeriji.

več...

Obvestilo staršem šestošolcev

Obveščamo vas, da so šestošolci srečno prispeli v Kranjsko Goro, se nastanili v sobe in že začeli s prvimi aktivnostmi. Vse doma lepo pozdravljajo.

več...

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

V sredo, 25. 1. 2017, smo na naši šoli dokazali, da se s skupno željo, voljo, močjo lahko marsikaj uredi. Na šoli že nekaj let gostimo Medobčinsko splošno knjižnico Žalec. Prostor, namenjen izposojanju knjig, ni več nudil ustreznih pogojev knjigam in bralcem. Predstavniki OŠ Šempeter, Občine Žalec, Krajevne skupnosti Šempeter in Medobčinske splošne knjižnice Žalec so sprejeli skupni dogovor. V šolsko knjižnico smo tako »povabili« knjige, namenjene vsem krajanom. V knjižnici vas bo vsako sredo...

več...

OBVESTILO O SUBVENCIJI PREHRANE – NOVOST!

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega šolskega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Podatke o subvenciji...

več...

Dragi bralci naše šolske spletne strani!

Kot vidite, smo se »preoblekli«, prenovili smo podobo šolske spletne strani. Za to gre zahvala našima profesoricama, gospe Kseniji Guštin in gospe Anji Knez. Želimo si, da bi spletno stran čim večkrat odprli, jo pregledali, predvsem pa, da bi našli ter prebrali v njej koristne in aktualne prispevke. Vabimo vas, da nam posredujete predloge, pobude, pohvale, zamisli in napotila glede spletne strani. Verjamemo, da jo skupaj lahko naredimo še bolj privlačno, boljšo. Ravnatelj Uroš Vidmajer s...

več...

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

POGOJI ZA VPIS Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V mesecu februarju 2017 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, ki imajo stalno ali začasno bivališče v...

več...