Bralna značka

ŠOLSKO LETO 2019/2020

Bralno značko, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, bomo tudi letošnje šolsko leto skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Učenci preberejo 4 knjige letno, ki jih v obliki pogovora predstavijo mentorjem bralne značke. Ob zaključku bralne značke (april 2020) bomo podelili bralna priznanja.