Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ob dnevu slovenske hrane, to je tretji petek v mesecu novembru. Datum letošnjega zajtrka je 17. 11. 2017.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi s tem projektom seznanjati otroke, mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.

Letos se naša šola ni vključila v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ampak vam bomo tradicionalni slovenski zajtrk v sodelovanju z javnim zavodom Šolske storitvene dejavnosti »Petka« Žalec vseeno jutri ponudili za malico, ki bo izjemoma ob 9.30. Kot zanimivost naj vam povemo, da si boste na polbeli kruh, ki ga bodo spekli v pekarni Fijavž, lahko namazali med, ki so ga šempetrski osnovnošolski čebelarji pridelali s pomočjo čebel, ki so našle dom v šolskem čebelnjaku, za katerega so skrbeli tudi naši učenci, ki so vključeni v čebelarski krožek pod mentorstvom Valentine Toman Čremožnik. Maslo in mleko, ki vam ga bomo ponudili, pa je pridelala kmetija Flis iz Spodnjih Grušovelj.

Naj vam zajtrk tekne!

Takoj po malici, ob 10. uri, se bomo v avli šole zbrali vsi učenci z učitelji in čebelarji ČD Šempeter, kjer bomo skupaj zapeli pesem Lojzeta Slaka Čebelar. Posnetek našega petja bomo že drugič zapored poslali na Čebelarsko zvezo Slovenije. Tako bomo pomagali sooblikovati najštevilčnejši pevski zbor in gojiti zdrav odnos do slovenske hrane in ravnovesja v naravi.